Malmökommisionen tackar för sig:

Vi vill passa på att tacka alla som på olika sätt medverkat till kommissionens arbete.

Vårt arbete kommer att avslutas under våren 2013 då vi lämnar en slutrapport till kommunstyrelsen. Nytt datum för presentation av slutrapporten är den 1 mars. Därefter bereds rapporten politiskt i folkhälsoråd och kommunstyrelse.

Under våren, sannolikt i april, kommer Malmö stad att arrangera en spridningskonferens baserat på kommissionens arbete och slutsatser.

Förhoppningen är att det arbete som kommissionen gjort tillsammans med mängder med andra forskare, malmöbor, verksamhetsföreträdare inom kommunen och andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv blir en del av ett långsiktigt utvecklingsarbete för Malmö som en hållbar stad där människors hälsa och välbefinnande står i centrum.