Så heter den, slutrapporten som vi presenterade för exakt en vecka sedan i ett fullsatt Moriskan.  Lokalen var fylld till bristningsgränsen med 300 personer. Det var många kända ansikten med forskare och
personer som bidragit på ett ovärderligt sätt till kommissionens arbete under dessa två år.

Mer om det sedan, först något om slutrapporten.

Det är ingen idé att finnas till om man inte behövs till nåt. Därför måste samhället inrättas så att alla behövs. Vi kräver att behövas! Citatet som inleder rapporten, kommer från Tage Danielssons Barnens manifest i sopor.  Barn och ungas uppväxtvillkor står i centrum för rapportens slutsatser.

Rapporten är omfattande och innehåller dels en analys om hälsoläget i Malmö och vad som orsakar skillnader i hälsa. Dels en förståelse för Malmö; den historiska och demografiska utvecklingen, erfarenheter från tidigare satsningar och aspekter som påverkar detta och slutligen rekommendationer.

Rapporten innehåller två övergripande rekommendationer.  Den första handlar om att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika.
Den andra rekommendationen handlar om att förändra de processer som dessa system ingår i genom att demokratisera styrningen.

Kommissionens två övergripande rekommendationer täcker in sammanlagt 24 mål och 72 åtgärder indelade i sex områden: barn och ungas vardagsvillkor, boendemiljö och stadsplanering, utbildning, inkomst och arbete, hälso-och sjukvård samt förändrade processer för en hållbar utveckling.

Mitt under presentationen kom professor Sir Michael Marmot gående genom folkhavet, direkt från London. Det var en överraskning även för
alla kommissionärer. Marmot har, liksom många andra stöttat kommissionens arbete på ett ovärderligt sett. I publiken på Moriskan fanns, förutom många som medverkat under arbetets gång; politiker från Malmö stad och regionen, generaldirektörer från statliga verk, representanter från civilsamhället, FHI, SKL, flera andra landsting och regioner som arbetar med samma ambition som Malmö stad som  Västra Götaland och  Östergötland. Jag önskar vi hade haft ett helt dygn på oss att prata med alla om innehållet i rapporten och framför allt vägen framåt. Men nu rullar bollen, det märks inte minst i media, och den politiska beredningen av kommissionens slutrapport är i gång.

Jag är så otroligt tacksam och nästan förundrad över det engagemang som kommissionärerna, så många forskare och personer från olika
områden visat under dessa två år. Det måste hänga samman med ett genuint engagemang för frågorna och en övertygelsen om att hälsa är en förutsättning för hållbar utveckling. Sammantaget har 52 forskare har medverkat i framtagandet av underlagsrapporter och drygt 2000 personer har i medverkat i dialoger och på annat sätt. Det är inte kvantiten som räknas, men den omfattande processen har skapat ett fantastiskt nätverk för Malmö. Förutom slutrapporten och underlagsrapporterna så har arbetet genererat nya samarbeten mellan olika forskar discipliner, mellan forskare och praktiker, mellan olika aktörer.

Kanske har kommissionens arbete genererat en ny förståelse för social hållbarhet, ny kunskap och till och med förändring i något avseende
under resans gång. En resa som nu fortsätter!

Slutrapporten går att ladda ner på www.malmo.se/kommission . De tryckta exemplaren är slut, men nya väntas i slutet av mars.