Enligt en studie från Malmö universitet så har ungdomsbrottsligheten minskat de senaste åren. Rätt så intressant data då tydligen huvudförklaringen är att de unga stannar hemma i högre utsträckning och även undviker riskmiljöer.

Föräldrar har också fått en hel annan kontroll över barnen  eftersom de flesta har en mobiltelefon. Genom den är det mycket enklare att ha koll men också vara i kontakt med sina barn. Även konton på olika sociala medier som de når genom mobiltelefonen hjälper föräldrarna att ha koll på vad som händer i barnens liv.  Mobiloperatörerna har insett det sedan länge att användandet av mobiltelefoner gått ner i åldrarna och lanserat flera olika typer av mobilabonnemang, såsom familje- men också barnabonnemang.  Det har även dykt upp en del tjänster som hjälper en att jämföra mobilabonnemang. Förhoppningsvis så håller den här trenden i sig och det är även positivt att se hur tekniken förändrar och påverkar samhällsutmaningar.