Malmökommissionen

En blogg om Malmökommissionen

Månad: december 2012

Civilsamhällets viktiga roll

Civilsamhället är viktigt för ett socialt hållbart Malmö. Årligen ger Malmö stad ekonomiskt bidrag till 774 ideella föreningar och organisationer.

Civilsamhället utgör naturligtvis ingen homogen grupp, utan innefattas av allt ifrån små, lokala föreningar till stora, internationella organisationer, som fyller fler olika viktiga funktioner. Regeringens framtidskommission diskuterar de olika funktionerna i en ny rapport, Framtidens Civilsamhälle.

Många, till exempel de idéburna organisationerna, riktar sig mot en andra part som behöver extra hjälp och stöd, till exempel genom läxhjälp eller information. Andra, framförallt föreningar, riktar sig främst till de egna medlemmarna. Båda funktionerna har stor betydelse för människors hälsa och välmående, och de bidrar ofta till en ökad sammanhållning i staden.

Kommissionär Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö högskola, har tillsammans med några andra forskare och aktiva inom föreningslivet, skrivit ett PM om civilsamhällets roll till kommissionen, ”Glöm inte civilsamhället”.

Malmökommissionen har haft kontinuerlig dialog med representanter från civilsamhället, både från idrottsrörelsen, kulturverksamheter och från andra organisationer.

Tre föreningar; Rädda Barnen, Centrum för publikt entreprenörskap och Hållbar Utveckling Skåne, har nu formulerat ett brev till kommissionen med förslag på hur civilsamhället tillsammans med Malmö stad kan bidra till en social hållbar utveckling. Läs brevet här.

/Anna Balkfors
huvudsekreterare

Malmö blev årets folkhälsokommun 2012

Frida LeanderIgår delades priset för årets folkhälsokommun av Svensk Förening För Folkhälsoarbete, SFFF. Ett pris som både motiverar och förpliktigar!

Kommissionen lyftes särskilt upp i motiveringen, som lyder:

Malmö stad bedriver ett omfattande och brett folkhälsoarbete som vi bedömer som både strategiskt och systematiskt. Arbetet med det som nationellt beskrivs ”Malmökommissionen” – eller mera formellt: Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, inger vederbörlig respekt. Stadens arbetssätt när det gäller folkhälsofrågor har ett brett anslag och når alla kommunens delar samt har en bra förankring både i politik och i förvaltning.

I Malmö finns stora utmaningar när det gäller samhällets övergripande mål: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utmaningen är lika villkor för hela befolkningen. En utmaning som vi anser att Malmö stad tar på stort allvar.

Malmökommissionen © 2012-2021